Make your own free website on Tripod.com

YAŞAM BOYU SPOR NEDİR

Dr. Necmettin Erkan

(Yazı dizisi-1)


          Yetmişli yıllardan bu yana, spor dünyasında yeni bir akım doğdu. YAŞAM BOYU SPOR şeklinde ifade edilebilecek bu yeni akım, düzenli egzersizlerin RUH VE BEDEN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ OLUMLU ETKİLERİ’nin bilimsel araştırmalar ile belgelenmesinden sonra hızla yayıldı. İlk araştırmalar, çağımızın en Ölümcül hastalıklarından biri olan KORONER DAMAR HASTALIĞINDAN KORUYUCU EGZERSİZLER şeklinde başlamıştı fakat, izleyen araştırmalar geniş bir yelpeze içinde devam etti ve erken yaşlardan başlayarak yapılan düzenli antrenmanların: insanları çeşitli hastalıklardan koruduğu, fizyolojik kapasite ve toleranslarını üst düzeylere çıkardığı, çocuk ve gençlerin gelişimini hızlandırdığı. ruhsal sağlığa da katkıda bulunarak, insanların tüm yaşam streslerine dayanıklılığını artırdığı ve insan ömrünü uzatabildiğini gösterdi.

          Ülkemizde bu konu, 1970’li yıllardan başlayarak medyanın dikkatine sunulduğu halde, yeterli atılımlar sağlanamadı. Oysa beden eğitimi ve spor kültürünün yüksek olduğu ülkelerde, her yaşta insanlar düzenli spor yapıyorlar. FITNESS programları. EROBIK (Aerobics), STEP, JOGGING, BİSİKLET gibi çok çeşitli uygulamalara katılan milyonlarca insan, SAĞLIKLI YAŞAM için çok önemli yatırımlar yapmışlar. Bizim de ulusça, bu konudaki açıklarımızı kapatmamız çok önemli. Çocuklarımız ve gençlerimiz, anne ve babalarından aldıkları genetik özeliklerini en üst düzeyde geliştirsinler , cağdaşları ile kaynaşsınlar ve sportmenliği yaşayarak öğrensinler istiyorsak onlara, oyun oynamak ve spor yapmak için destek olmalıyız. Ergin insanlarımız, yavaş bir yaşantının neden olduğu ruh ve beden çöküntüleri ile çeşitli sağlık sorunlarından korunsunlar, dayanıklı, sağlıklı ve doyumlu insanlar olsunlar istiyorsak, YAŞAM BOYU SPOR olayını, ulusal çapta yaygınlaştırrnak için bir kampanya başlatmalıyız. Şüphesiz, yapılacak ilk iş, bu konudaki TOPLUM BİLİNCİ, LİDER kadroları ve Tesis açıklarımızı en kısa bir sürede kapatmaktır.

          Dünya tarihinde insanlar, çağımızda olduğu kadar hareketsiz ve streslerle dolu bir ortamda yaşamamışlardır. İnsanların kendi icadı olan hızlı taşıt araçları, iletişim tekniklerinde gelişmeler, endüstrileşme ve şehirleşme gibi nedenlerle “UYGAR YAŞAM” dediğimiz düzen içinde insanlar, çok çeşitli stres odakları ile karşı karşıya ve hareketsiz bir yaşantıya mahkum olmuş, mücadele veriyorlar. Böyle bir düzende insan organizması giderek yıpranıyor. Daha önceleri, insanların bedenen çalışma fırsatını bulduğu ve beden dinamiğini koruyabildiği kırsal çevre, büyük bir hızla yerini, kentlerin kirli, sıkışık, bunaltıcı ve sağlıksız koşullarına bırakıyor. Bu yeni düzen. insanları tembelleştiriyor, genç insanlarda bile hareketsizliğin organik çöküntüsü, çeşitli hastalıklara zemin hazırlıyor. Giderek yükü artan insan beyni, guçsüz bir beden yapısı nedeniyle bunalımlara itiliyor.

          Çağımızın, en ölümcül hastalığı olan.. KORONER-DAMAR HASTALIĞI’nın temel nedenlerinden birinin YAVAŞ YAŞAM çöküntüsü olduğu bilimsel bir şekilde belgelendi. Yavaş yaşantılı insanların, PSİKO-SOSYAL STRESLER’den kolayca etkilendikleri ve ŞİŞMANLIK, hastalıklara karşı direnç ve bağışıklık kayıpları, iş gücü ve verimlilik açısından gerilemeler, sık sık hastalanma. tedavi süresinin uzaması, güçlükle toparlanma gibi sayısız sakıncaların da hep HAREKETSİZ BİR YAŞANTI ve bunun sonucu olan organik direnç kayıplarına bağlı olduğu çok iyi biliniyor.

          Son otuz yıl içersinde, çeşitli tip uzmanlık dalları ve spor fizyolojisinde yapılan araştırmalar, bilimsel temellerle uygulanan "Kardiyo-respiratuar" egzersizlerin; hastalıklardan koruyucu, tedavi çabalarını destekleyici ve rehabilitasyon açısından da önemli katkıları olduğunu ortaya koymuştur. ABD ve Kanada’da "Physical fitness", Almanya’da "Trim Dich" ve pek çok ülkede de "Sports for all" ya da "Sports pour tout" gibi isimlerle tanıtılan YAŞAM BOYU SPOR uygulamaları, geniş halk kitlelerine hızla yayılmaktadır. Uzak Doğu ülkeleri ise, bu konuda en büyük yatırımları yapan özellikleri ile önde gidiyorlar.

          Üzücü olan, ülkemizin bu konuda en yavaş kalkınan ülkeler arasında yer almasıdır. Düzenli ve sağlıklı yaşam için spor uygulamalarının; sağlık, zindelik, güzellik, ruhsal denge ve verimlilik açısından önemi, henüz yeteri kadar anlaşılmamıştır. Bu konuda, devlet’in, spor bilim adamlarının. çeşitli uzman hekimlerin. beden eğitimi ve spor liderleri ve tüm ilgililerin işbirliği ve katkılarına acil gereksinimimiz var. Aşırı yarışmacı dünyamıza ayak uydurabilmek için, her türlü atılım ve yenilikleri izlerken, insanlarımızın yaşam dinamiği, sağlığı, verimliliği ve ruhsal denge içinde, uzun yıllar yaşamasına katkısı olan bir bilimsel gerçeği gözardı edemeyiz.


Gelecek Ay: Yaşam boyu spor anlayışı nasıl doğdu?

HOME